Kırşehir HaberNet

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI PROF. DR. VELİ ÜNSAL EN GÜÇLÜ REKTÖR ADAYLARI ARASINDA!!

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI PROF. DR. VELİ ÜNSAL EN GÜÇLÜ REKTÖR ADAYLARI ARASINDA!!
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
494 views
31 Mayıs 2023 - 12:36
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Veli ÜNSAL kimdir?

 

Medya ve Siyaset Akademisi Derneği Kırşehir HaberNet Ofisini ziyaret eden,

 

Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kırşehir’ li Prof. Dr. Veli ÜNSAL Hocamız’ ı tanıyalım.

– Veli Ünsal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kurulduğu günden itibaren bu kurumda görev yapmış ve halen görevine devam etmektedir.

Yrd. Doç. Dr., Doç. Dr. ve Prof. Dr. unvanlarının tümünü bu üniversitede elde etmiştir. Bu yönüyle

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kuruluşundan günümüze 17 yıllık geçmişine hakimdir.

Üniversitenin kurucu öğretim üyelerinden biri olarak hangi konularda daha fazla gelişmesi gerektiğini bilmektedir.

Görev yaptığı süreç içerisinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin çeşitli birimlerinde idarecilik yaparak

akademik kurullarında görev almış olup yöneticilik deneyimine sahiptir.

– Aslen Kırşehirli olan Veli Ünsal gerek görev yaptığı üniversiteyi gerekse

yaşadığı şehri yakından tanımaktadır.

Bu açıdan şehir ve üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini iyi bilmektedir.

Kırşehir tarihi ve kültürel olarak hatırı sayılır bir geçmişe sahiptir.

Köklerini Ahilikten alan bu şehrin pek çok konuda büyük bir potansiyeli olduğunu ve bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini düşünmektedir.

Şehrin kültürel mirasının korunması ve yeni nesillere aktarılması konusunda çalışmalar planlamaktadır.

– Üniversitenin tüm çalışanları ve öğrencilerinin memnuniyetini daha fazla

arttırmak adına bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin çoğaltılması gerekmektedir.

Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetlerinden personel ve öğrencinin daha fazla yararlanması sağlanmalıdır.

Öğrenci kulüp sayısı arttırılmalı ve kulüpler daha aktif hale getirilmelidir.

Kampüs içerisindeki sosyal tesis sayısı ve kalitesi arttırılmalıdır. Yemek kalitesi, yemek ücretleri,

yemekhanenin alt yapısı konusunda güncellemeler yapılmalıdır.

Yeni yapılıyor olan merkezi kütüphane en kısa zamanda hizmete açılmalıdır.

Üniversitenin hala kendine ait binası olmayan birimleri bulunmaktadır.

Bazı birimlerinde fiziki alt yapı çalışmaları gerekmektedir.

Özellikle laboratuvar ihtiyacı olan birimlere yönelik ivedilikle projeler hazırlanmalı, çalışmalar yapılmalıdır.

Bu doğrultuda üniversitenin fiziki alt yapı çalışmalarında önemli adımlar atılması planlanmaktadır.

– Kırşehir tarım ve hayvancılıkta da ön planda olan bir şehirdir. Türkiye’nin et ihtiyacının yaklaşık %20’si Kırşehir’den sağlanmaktadır.

Ceviz ve pekmez üretimi ve kalitesi sadece ulusal değil uluslararası düzeyde marka niteliğindedir.

Bu potansiyeller Kırşehir Ahi Evran Üniversitesiyle birlikte kullanılarak daha da güçlenecektir.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programına 2016 yılında dahil olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 41 üniversite

arasından “Jeotermal ve Tarım” alanında pilot üniversite olarak seçilmiştir.

Bu kapsamda kabul edilen mevcut projelere devam edilecektir. İlimizde bulunan

jeotermal kaynak ve bu kaynak sayesinde gerçekleştirilen projeler ile Kırşehir’in,

Bölgesinde ve ülkemizde sağlık turizmine yön verecek bir duruma gelmesi için daha fazla çaba gösterilecektir.

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2017 yılında, tüm birimleriyle “ISO: 9001/2015

Kalite Yönetim Sistemi Belgesini” almaya hak kazanan Türkiye’deki ilk ve tek devlet üniversitesi olmuştur.

Ayrıca ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim

Sistemlerini uygulayan, ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemini uygulamaya

başlayan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde kaliteden ödün verilmemeye çalışılacaktır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın tarafından 2023 yılında Verimlilik

Ödülü kazanan Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) anlayışı

benimsenmeye ve uygulanmaya devam edecektir. Bu doğrultuda Üstün

Performansta Yetkinlik Belgesi ve Türkiye Mükemmellik Ödülü almaya yönelik mevcut çalışmalar sürdürülecektir.

Ahi Evran-ı Veli’nin kalite anlayışına uygun bir kalite anlayışı ile hareket edilecektir.

– Kaliteli eğitimi ve öğrenci yeterliliğini hedef alarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından hazırlanan ve

2016 yılında Eğitim Fakültesinde pilot proje olarak uygulanmaya başlayan Ahi Yeterliliğe Dayalı Dijital Eğitim Projesi

(AYDEP), Türk Patent ve Marka Kurumundan patent almıştır. İlk yerel yazılım

olma özelliğini taşıyan AYDEP’in ulusal platformlarda tanıtımına devam edilecek olup daha çok üniversitenin bu uygulamayı kullanması sağlanacaktır.

– Ulusal ve uluslararası akademik iş birliği protokolleri yapılan kurum ve

kuruluşlarla etkileşimler devam edecektir.

Yeni iş birliği protokolleri imzalanacaktır. İç ve dış paydaş ilişkilerine her zaman öncelik verilecektir.

– Mevcut birimler ve yeni kurulması planlanan (Veterinerlik, Diş Hekimliği,

Eczacılık, Hemşirelik, Turizm, İletişim, Havacılık Fakülteleri, Adalet Meslek Yüksekokulu) birimler bünyesinde ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenci sayı ve

kalitesi her geçen gün arttırılacaktır. Uluslararasılaşmada önemli adımlar atılarak iş birliği protokolleri ve öğrenci değişim programlarına yönelik girişimlerle yabancı uyruklu öğrenci sayısı daha da arttırılacaktır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, “Öğrenci Dostu Şehirler” kapsamında daha üst sıralara yükselmeyi hedefleyecektir.

– Üniversitenin düzenleyeceği ulusal ve uluslararası akademik, bilimsel ve sosyal

faaliyetlerin sayısı arttırılacaktır. Üniversite bünyesinde yayımlanan süreli yayın ve kitap sayılarının arttırılması sağlanacaktır. Bilimsel Araştırma Programından

daha fazla sayıda akademisyenin yararlanması için çaba gösterilecektir.

Akademisyenlerin ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans, çalıştay

vs. gibi bilimsel etkinliklere katılımları maddi olarak daha fazla desteklenecektir.

Tüm üniversite çalışanları ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası kuruluşlara yönelik daha fazla proje hazırlayıp sunması, patent araştırmalarında bulunması konusunda çalışmalar hız kazanacaktır.

Özellikle enerji temini, havacılık ve uzay sanayi, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, malzeme teknolojileri, yapay zekâ,

gıda güvenliği ve kalitesi, endüstriyel ve medikal biyoteknoloji, metalik ve

yapısal malzeme teknolojileri, temiz enerji teknolojileri vs. gibi konularında yapılacak projeler desteklenmelidir.

Düzenli olarak her yıl akademik teşvik ve ödül töreni düzenlenmelidir.

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2021 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu

(YÖKAK) tarafından Türkiye’de yükseköğretim alanında uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) dahil olmuştur.

Beş yıl süreyle Tam Kurumsal

Akreditasyon Belgesini almaya hak kazanmıştır. Ancak üniversitemizin hiçbir bölüm ve birimi akreditasyon belgesine sahip değildir.

Bu doğrultuda bölüm ve birimlerimizin akredite olması konusundaki çalışmalara hız kazandırılacaktır.

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesi

Üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet alanında akademik ve idari iş birlikleri yapmak,

Üniversite-sanayi etkileşimini sağlamak ve üniversitelerin şehirle bütünleşmesine katkıda bulunmak amacıyla yer almaktadır.

Bilim, teknoloji, kültür, sanat, spor ve daha birçok alanda daha fazla projelerin hazırlanıp KOP’a sunulması konusunda tüm üniversite çalışanları ve öğrenciler desteklenecektir.

– Üniversitenin tüm çalışanları, sosyal sorumluluk projeleri yapmaları ve

içerisinde yer almaları konusunda desteklenecektir.

Şehir üniversite buluşmaları sık sık tekrarlanacak şehir ile üniversite arasındaki bağlar kopuk olması önlenecektir.

– Yüksek Öğretim Kurumu tarafından hayata geçirilen Engelsiz Üniversite

Ödülünü alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin sekiz birimi,

“Mekânda Erişilebilirlik” konusunda Turuncu Bayrak sahibi olmuştur. Bu doğrultuda

üniversitemiz “Engelsiz Üniversite Bayrakları” ve “Engelsiz Programı Nişanı” almaya da aday olacaktır.

Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri kategorisi kapsamında,

“Mekânda Erişilebilirlik” Turuncu Bayrak, “Eğitimde Erişilebilirlik” Yeşil Bayrak ve “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik”

Mavi Bayrak konularında başarılı bulunan birimlerimizin ödül alması

hedeflenmektedir.

– Döner sermaye katkı payı, üniversite gelirlerinin büyük bir kısmını

oluşturmaktadır. Döner sermayenin çok önemli bir kısmı sağlık ve fen bilimleri hizmetlerinden gelmektedir.

Buradan yola çıkarak üniversitede şu an için mevcut tıp, ziraat ve mühendislik fakülteleri ile meslek yüksekokullarının topluma daha

fazla hizmet sunması için çalışmalarda bulunması gerekmektedir. Bu birimlere ek

olarak veterinerlik, diş hekimliği, eczacılık vs. fakültelerinin de kurulmasına yönelik girişimlerde bulunulması planlanmaktadır.

Dolayısıyla mevcut ve yeni kurulacak birimler ile döner sermaye katkı payının daha da arttırılması

sağlanacaktır.

– Yine yeni kurulması planlanan Turizm Fakültesinin staj yeri olarak da kullanılabilecek Uygulama Oteli açılabilir.

Sağlık turizmi tesisleri kurulabilir.

Üniversite bünyesi kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise açılıp hem üniversite

personelinin hem de şehrin hizmetine sunulabilir.

– Sürdürülebilir ve iklim dostu vurgularıyla oluşturulmuş bir toplumsal

sorumluluk açılımı olan “Yeşil Kampüs Projesi” gerçekleştirilmesi

düşünülmektedir. Bu proje; yönetim, su, atık yönetimi ve geri dönüşümü, iklim değişikliği, yeşil binalar, enerji, yeşil satın alımlar, yiyecek-içecek, ulaşım, toprak

kullanımı, eğitim ve öğrenci aktiviteleri olmak üzere 11 stratejik kategori kapsamında ele alınacaktır.

– Üniversite mevcut araştırma merkezlerini daha aktif hale getirmelidir. Ayrıca

ihtiyaca yönelik olarak yeni araştırma ve uygulama merkezleri açılabilir.

Özellikle Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı ile Teknoloji Transfer ve

Uygulama Araştırma Merkezlerinin daha etkin kullanılması sağlanmalıdır.

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan,

Öğrencilerin ilgili teknolojik alanlarda gelişmelerini sağlayan sanayi uygulamaları ile öğrenebilmelerini amaçlayan

“Sektör Kampüs Programı’na”

dahil olması sağlanmalıdır.

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin “Yükseköğretim Kurulu Akademik

Hareketlilik Projesi’nden” daha fazla yararlanması sağlanmalıdır. Özellikle sağlık ve mühendislik ile ilgili birimlerinde ciddi öğretim elemanına ihtiyaç

duyulmaktadır. Bu proje, sözü edilen ihtiyaca yanıt vermesi açısından çok önemlidir.

– Üniversite yabancı dil eğitimine biraz daha önem vermeli, hazırlık sınıfı olan bölüm sayısı arttırılmalıdır.

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) daha etkin kullanılmalıdır. Ayrıca Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında mezuniyet sonrası hizmet içi eğitim,

Sertifika programları ve kursların sayısı arttırılmalıdır.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.