Kırşehir HaberNet

ÇALIŞTAY RAPORU !!!

ÇALIŞTAY RAPORU !!!
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
529 views
27 Ocak 2021 - 10:55
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BAŞKANLARININ BİRARAYA GELDİĞİ ÇALIŞTAY DA ALINAN KARARLAR !!

22 Ocak 2021 Cuma günü Sivil Toplum Kuruluşları Başkanlarının biraraya gelerek gerçekleştirdiği Çalıştay da görüşülen gündem maddeleri aşağıdaki şekilde oy birliğiyle karara bağlanmıştır.

1. Gündem;
Milletvekili sayımızın üçe çıkartılması daha iyi hizmet alma noktasında önemli bir etken olacaktır.

Bu noktada nüfus artışı konusuyla ilgili yatırımcı çekme çalışmaları ve sonucunda istihdam artışı, Üniversitemize daha fazla öğrencinin gelmesi hem ekonomik hem de soysal kültürel sonuçlar doğurarak nüfusa olumlu anlamda artış sağlayacaktır.

2. Gündem;
Hükümet binamızın atıl vaziyette olması Ahilik geleneğimizin temel taşını oluşturan şehrimizin birliktelik ruhuna yaraşır nitelikte değildir.

Valiliğe bağlı olarak faaliyet gösteren Müdürlüklerin önceden olduğu gibi tek çatı altında toplanması vatandaşların iş ve işlemlerini daha hızlı yürütebilmesi bürokrasinin de yükünü azaltacak olması ve bu konuda ki çalışmaların hızlandırılması.

3. Gündem;
Yapılması planlanan yeni Hastane binası için Sivil toplum Kuruluşları ile istişare edilmemesi ve mevcut hastane binasının 350 yataklı iken yapılması planlanan yeni hastane binasının 400 yataklı olması İlimiz için yeterli değil midir şeklinde akıllarda soru işareti bırakıyor.

Mevcut hastane binamıza ulaşımın kolay yapılması açısından yaptırılan üst geçit milli servet olup, mevcut hastane binasının atıl konuma düşmesine de neden olacaktır ve bu konuda planlama var ise kamuoyu ile paylaşılması önem arz etmektedir.

4. Gündem;
İlimiz Çevre Yolu; Toplam 25 km uzunluğunda bölünmüş yol proje çalışmaları tamamlanarak 24.05.2013 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.

Yapım maliyeti 250 milyon TL olan yolun genişliği 26 m olup, BSK’kı bölünmüş yol standardındadır. Projede 4 adet hemzemin kavşak ile 5 adet farklı seviyede kavşak da bulunmaktadır.

Üniversite kampüsü ve organize sanayiden geçecek olan çevre yolu İlimiz önceliklerinden biri olup bir an önce tamamlanmalıdır.

5. Gündem;
Tuzköy havaalanı yolunun bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır.

6. Gündem;
Kayseri-Ankara Karayolu (Petlas – Özbağ arası) sağ ve sol olarak ticari alana açılmalı, Yol güzergahındaki tarım alanlarının ticari alanlara açılması İlimizin yer aldığı konum açısından gerekse ekonomi açısından İlimizin bilinirliği önemli bir etken olacaktır.

7. Gündem;
Özellikle Covid -19 salgınının iş çevresinin üzerinde yarattığı olumsuz ekonomik baskı üyelerin bağlı bulundukları STK larından, STK larının görevi dışında, yetki ve sorumluluklarını aşan beklentilere, devamında gerek sosyal gerekse de yerel medyada haddini ve amacını aşan eleştirilere sebep olmaktadır.

Buna bu durumu fırsat bilen kişisel ve siyasi çıkarlara hizmet eden kalemler de eklenince önemli bir zümrenin temsilcisi konumunda bulunan STK larına karşı bir itibarsızlaştırma hamlesi ortaya çıkmaktadır.

Geçmişte yıllarca bu kurumlarda görevde bulunmuş meclis başkanlığı dahi yapmış olan kişiler bile sanki geçmişte yapılmış da, şimdi yapılmıyormuş gibi bağlı bulunduğu STK nu, görev ve yetkisi dışında olan faaliyetlerde bulunmamakla itham etmektedir.

Yanlış olduğu ve düzeltilmesi gerektiğine inanılan sistemi düzeltmenin yolu demokratik temayüllerden geçmektedir.

Bu bağlamda bu tür niyetleri olan kişilerin seçeceği yol basında kurumu itibarsızlaştırmak değil, seçime girip üyelerin teveccüh göstermesi halinde vaad ettiği yönetim ve hizmet tarzını uygulamaktır.

Yine ilimizin seçilmiş siyasetçilerinin de STK ları ile diyaloğu ve ilişkisi yok denecek kadar azdır.

Hangi sebepten olur ise olsun, duruşu apolitik ve siyaset üstü kurumlar olan yarı kamu niteliğindeki STK ları ile şehrin siyasi temsilcileri arasında bağların ve iletişimin sağlam olması şehrin büyük yararına olacaktır.

Bu bağlamda siyasi seçilmişlerin de STK ları ile olan ilişkilerinin sağlıklı bir temele oturması gerekmektedir.

8. Gündem;
Teşvik kapsamında 4. Bölge teşviklerinden yararlanan Kırşehir bu nedenle yeterince yatırım alamazken, teşvik kapsamındaki Organize Sanayi Bölgelerinde yapılan yatırımlar bir üst bölge teşvikinden yaralanabilmektedir.

Bu nedenle Organize Sanayi Bölgesinin genişletilmesi için gerekli çalışmalar başlatılarak Bakanlığa sunulmuştur. Bir an önce genişletilmesi çalışmasının sonuçlandırılması ve bir üst teşvik bölgesine geçilmesi önem arz etmektedir.

9. Gündem;
Pandemi sürecinde esnaf ve tacirlerin yaşadığı sorunları belirlemek ve çözüme kavuşturmak amaçlı anket hazırlanmıştır.

Yapılan anket sonucunda aşağıdaki verilere ulaşılmış olup, pandemi sürecinde esnaf ve tacirlerin ciddi sıkıntılar yaşadığı görülmüştür.

Katılımcıların;
? %78.6’sı 2019 yılına göre daha kötü,
? %12,8’i 2019 yılına göre daha iyi,
? %8.6’sı 2019 yılı ile aynı,
Şeklinde değerlendirme yapmıştır.

“Firma olarak 2020 yılı sonunda enflasyon için (12 ay bazında) yıllık % tahmininiz nedir?” sorusuna 145 yanıt gelmiştir.

Katılımcıların ortalama olarak enflasyon tahmini 2020 yılı sonu için %34,14’tür.

“Firma olarak 2020 yılı sonunda dolar kuru için (Merkez Bankası fiyatları ile) TL olarak tahmininiz nedir?” sorusuna 144 yanıt gelmiştir.

Katılımcıların ortalama olarak dolar kuru için tahmini 2020 yılı sonu için 8,44 TL’dir.

Anket katılımcılarının %71,8’i 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde üretimlerinde azalma olduğunu, %8,3’ü üretimin arttığını, %19,9’u ise üretimlerinde değişiklik olmadığını belirtmişlerdir.

Anket katılımcılarının %74,1’i 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde iç satışlarında azalma olduğunu, %9,5’i iç satışlarının arttığını, %16,4’ü ise iç satışlarında bir değişiklik olmadığını belirtmişlerdir.

Anket katılımcılarının %61,9’u 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ihracat oranlarında azalma olduğunu, %1,4’ü ihracat oranlarının arttığını, %36,7’si ise ihracat oranlarında değişiklik olmadığını belirtmişlerdir.

Anket katılımcılarının %58,5’i 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde istihdam sayısında azalma olduğunu, %8,2’si istihdam sayısının arttığını, %33,3’ü ise istihdam sayısında değişiklik olmadığını belirtmişlerdir.

Anket katılımcılarının %53’ü 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde stoklarında azalma olduğunu, %12,2’si stoklarında artış olduğunu, %34,8’i ise stoklarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtmişlerdir.

Anket katılımcılarının %62,4’ü 2020 yılının sonunda üretimlerinde azalma, %14,6’sı üretimlerinde artış, %23’ü ise üretimlerinde herhangi bir değişiklik beklememektedir.

Anket katılımcılarının %65,2’si 2020 yılının sonunda iç satışlarında azalma, %17,1’i iç satışlarında artış, %17,6’sı ise iç satışlarında herhangi bir değişiklik beklememektedir.

Anket katılımcılarının %53,8’i 2020 yılının sonunda ihracat oranlarında azalma, %9’u ihracat oranlarında artış, %37,2’si ise ihracat oranlarında herhangi bir değişiklik beklememektedir.

Anket katılımcılarının %57’si 2020 yılının sonunda istihdam sayısında azalma, %10,7’si istihdam sayısında artış, %32,2’si ise istihdam sayısında herhangi bir değişiklik beklememektedir.

10. Gündem;
• UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına müzik alanında giren İlimizin müzik şehri olduğunu UNESCO tarafından tescillenmiş olup, bu kapsamda fırsatları değerlendirerek Yunus EMRE, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran’ın ulusal ve uluslararası platformunda daha geniş kapsamlı olarak tanınırlığının arttırılması.

• Karakurt’ta Selçuklu zamanından kalma şifahanenin sağlık turizm destinasyon noktası olarak bölgeye kazandırılması için çalışmalar başlatılmış olup, İhalesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde dosya beklemekte bununla ilgili bir an önce çalışmaların hızlandırılması ve sonuçlandırılması.

• Abdallık geleneğinin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması ve yaygınlaştırılmasıyla;

Bölgedeki Abdalların Temel ve mesleki becerilerini artırarak farkındalık yaratılması sağlanmalı. Mevcut ve gelecekteki müzik eserlerinin notalaştırılarak geleceğe aktarılması sağlanmalı.

• Bağbaşı Mahallemizde yer alan Bozkırın Tezenesi ustad Neşet ERTAŞ’ın evini bulunduğu alan ve tüm abdalların ikametgah ettiği bölgenin yeni bir turizm destinasyonu olarak ilimiz ve bölgemize kazandırılması.

11. Gündem;
Tabiat Parkının bir an önce hizmete açılarak Kırşehir halkının sosyal tesis olarak kullanımının sağlanması.

12.Gündem;
Şehrimiz ana caddelerinde yer alan tabelalarında standart olmaması, görsel ve yazı tiplerinin birbirinden farklılık göstermesi ve dış cephelerde ise uyum olmaması şehrimizde görüntü kirliliğine neden olmaktadır.

13. Gündem;
İlimizin çevre temizliği için cadde ve sokaklara çöp atanlara (çekirdek, izmarit v.b.) onaylanan ancak uygulanmayan cezai işlemin uygulanmasına ya da çevre bilincine sahip “ Gönüllü Müfettişler” belirlenerek yere çöp atan kişilerin uyarılmasına,

14. Gündem;
Mültecilerin sosyal uyumunu destekleyen çalışmalar yürütülerek bu kapsamda sosyal ve kültürel hayata entegre edilmesi için uyum eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir.

15. Gündem;
Çiçekdağı Parkında Çanakkale’de şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimizin adının anıt yapılarak adlarının ölümsüzleştirilmesine,

16. Gündem;
• Kızılırmak havzasına elektrik hattı çekilerek yerli üretimimizi teşvik etmek amacıyla çiftçilerimize bir nebze nefes olmamız gerekmektedir.

Aynı zamanda tarımda kullanılacak elektrik enerjisi birim fiyatının düşürülmesi için çiftçilerimize özel protokol imzalanmasına.

• Kırşehir etinin Türkiye’de marka olması konusuna ivme kazandırmak için et kombine tesisi kurulması ve köylerimizde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize çevre bilincini aşılamak ve gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak adına köylerimizde hayvansal atıklar için toplama merkezi kurulmasına.

• Bazı göletlerimizin yakınlarından geçen kaynaklarımızın sulama alanlarına aktarılması için çalışmaların yapılmasına ve boşa akan kaynakların göletlerle buluşturulmasına.

Hirfanlı Barajından Konya ovasına kadar su aktarılıyor ise 3 km yakınındaki Sıdıklı Barajına neden su aktarılmıyor.

1993 ve 2000 yıllarında inşaatı yapılan inşaatın şu anki sulama alanı 4500 hektarlık alan olup, suyun aktarılması ile birlikte daha fazla tarım arazisi suya kavuşacaktır.

17. Gündem;
IPARD kapsamına dahil edilmeyen İlimiz, IPARD kapsamında Kırsal Kalkınma hibe desteği alan komşu iller Aksaray, Nevşehir ve Yozgat’a kıyasla bu desteklere fazlasıyla ihtiyaç duymaktadır.

Kırşehir İlimizin daha kapsamlı yatırım destekleri sağlanmalı ve İlimiz ivedikle IPARD kapsamına dahil edilmelidir.

18. Gündem;
Ahi Evran-ı Külliyesi yapım sürecinin tamamlanarak Kapadokya Bölgesine gelen turistlerin ilimize de gelmesi için tur programına dahil edilmesi konusunda çalışmaların yapılmasına,

19. Gündem;
Tüm şehirlerin ülkemizde kendine has, ülkeye açılan bir yüzü vardır. Bu tarihi, kültürel mirasının yanında profesyonel deplasmanlı liglerdeki spor takımlarıdır.

Kırşehirimiz de ülkemizde profesyonel anlamda Kırşehir Belediyespor Futbol kulübü ile 2. Ligde temsil edilmektedir.

Bu bağlamda Kırşehir’in marka değeri olan futbol kulübümüzün yaşatılması her bir Kırşehirli için sosyal sorumluluktur.

Bu marka değere sahip çıkabilmek adına şehrimizin büyük STK ları el ele vererek takımın yükünü ellerinden geldiğince kaldırmaya çalışmaktadır.

Ne var ki şehrin bu değerine sahip çıkmayanlar bunu yanında bir STK ları takıma sahip çıkmak ile suçlamaktadırlar.

Takım başarız olup adı ülke gündeminden çıkınca STK lar sahip çıkmıyor diye büyük eleştirilerde bulunanların da olması tam bir paradokstur.

STK’ lar var oldukları şehrin namına, markasına ve sahip olduğu her değere yeri geldiğinde sahip çıkmayı üye ve vatandaşlarına karşı bir borç bilmekte ve bu bilince sahip siyasi, sivil her bir Kırşehirliyi Kırşehir Belediyespor’a sahip çıkmaya çağırmaktadır.

20. Gündem;
Söz konusu çalıştayların her ayın dördüncü haftasında yapılmasına,

Kamuoyuna Duyurulur.

Kırşehir Sanayi ve Ticaret Odası

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.