Kırşehir HaberNet

İL UMUMÎ HIFZISIHHA KURULU KARARI

İL UMUMÎ HIFZISIHHA KURULU KARARI
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
538 views
19 Ekim 2020 - 20:36
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu, Valimiz Sayın İbrahim Akın başkanlığında 19.10.2020 tarihinde saat 11.00’de toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışları tüm Dünyada halen devam etmekte olup özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığı görülmektedir.

Ülkemizde de koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik,

maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca birlikte değerlendirilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.10.2020 tarih ve 17174 sayılı Genelgesi Valiliklere gönderilmiştir.

Bu Genelge doğrultusunda toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından İlimizde salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair takip, denetim ve uyarılar çerçevesinde mevcut durum analiz edilmiş, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirmeler neticesinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Belediyeler tarafından salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara verilen desteğin arttırılması, bu kapsamda gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine zabıta ve diğer personelin azami katılımının temin edilmesi,

Ayrıca denetim ekipleri oluşturularak işyerleri, pazaryerleri vb. denetimlerin artırılması, böylelikle salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine,

2- 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca ilimizde genel denetim yapılması, bu denetimlerin yapılmasına yönelik gerekli planlama ve uygulamanın eşgüdüm içerisinde ve en üst seviyede icra edilmesine,

3- Gerek camilerden ve sesli duyuru sistemlerinden (belediye, kolluk araçları vb.) yapılan anonslar gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarımızın özellikle maske kullanma konusundaki telkin veya çağrılara önemli ölçüde riayet ettikleri değerlendirildiğinden maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılmasına,

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlarımıza hatırlatılmasına,

Bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin yukarıda belirtilen vasıtalarla anons edilmesine,

“Kıymetli vatandaşlarımız;
Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız.
Saygıdeğer hemşerilerimiz,

Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.”

4-  Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşlarımızın yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermelerinin son derece önemli olduğu değerlendirildiğinden,

Salgının yayılımının önl

enmesi açısından Covid­19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 24.09.2020 tarih ve 91 No’lu kararı doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasının sağlanmasına,

5- 29.09.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 30.09.2020 tarih ve 92 No’lu kararı ile her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması konusunda gerekli kararlar alınmış olmakla birlikte Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonu sağlanmasına yönelik çalışmaların yeterince hızlı yürütülmediği, uygulamada bazı hususlarda tereddütler yaşandığı görüldüğünden,

Belediyeler tarafından şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul ve esaslara dair hükümlerin Ek­1’ de yer alan çerçevede yürütülmesine ve gerekli entegrasyonların bir an evvel sağlanmasına,

6- 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, sağlığını korumak amacıyla yoğunluğun yaşandığı 16.00-19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına,

7- Çok sayıda vakanın görüldüğü yerleşim yerlerinde (bina, mahalle, köy vb.) salgının yayılmasını önlemek, bu konuda olumlu ve etkili sonuç elde edebilmek amacıyla gerektiğinde karantina uygulaması yapılmasına,

8- Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında HES kodu sorgulamasının takip ve denetiminin üst düzeye çıkarılmasına, bu konuda kolluk birimlerince gerekli tedbirlerin alınmasına,

9- Pazaryerleri ile kafe ve restoranlara yönelik denetim uygulamalarının artırılmasına,

10- Şehir içi toplu ulaşım sağlayan bütün araçlara ve her tür servis aracına yönelik denetimlerin artırılmasına,

11- Düğün, cenaze, mevlit gibi gerekçelerle yemek vb. toplu etkinlik düzenlenmesinin önlenmesine yönelik takip ve denetimlerin devamının sağlanmasına,

12- Bütün camilerdeki namaz kılınacak yerleri gösteren işaretlemelerin gözden geçirilmesine,

13- Kamu kurum ve kuruluşlarında Covid-19 tedbirlerinin eksiksiz uygulanması, HES kodu sorgulamalarının en sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi konusunda tedbir alınması, kurum binalarının içinde ve çevresinde mesafe kuralının ihlal edilmesine yol açabilecek her türlü gelişmenin önlenmesi, personelin bir araya gelmesi, ikramda bulunulması, iş ortamlarında kahvaltı yapılması, yemek yenilmesi ve diğer benzeri olumsuz davranışlara kesinlikle izin verilmemesine,

14- Yüz yüze eğitimin sürdürüldüğü okullarda;

a) İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan denetim komisyonları tarafından düzenli olarak denetim yapılmasına,

b) Okul servis araçlarının denetim komisyonları ve trafik birimleri tarafından sürekli olarak denetlenmesine,

c) Okul önlerinde velilerin mesafe kuralını ihlal etmelerini önleyici tedbirlerin alınmasına,

ç) Teneffüslerde yoğunluk oluşmaması için okul yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınmasına,

d) Öğrencilerin ve öğretmenlerin maske kuralına tam olarak uymalarının sağlanması, öğrencilerin birbirlerinin maskelerini kullanmalarına engel olunmasına,

15- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özel öğretim kurslarına yönelik denetimlerin üst düzeye çıkarılmasına,

Bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oybirliği ile karar verildi.

Ek­1: Yerel Yönetimlerin HES Kodu Sorgulama Süreçleri

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.